ПГХВТ “Ат. Ченгелев“ в Пещера вече има ново мини футболно игрище и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол

Приключи изпълнението на строително-монтажните дейности на площадка за мини футболно игрище в ПГХВТ “ Ат. Ченгелев“, както и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Кметът Йордан Младенов, инж. Румяна Григорова, представители на инвеститорски контрол и фирмата изпълнител на обекта се срещнаха на мястото на новата придобивка.

Припомняме, че първата копка на обекта бе дадена на 15 юни 2020г. Извършена е подмяна на настилките в зоната на обособените игрища, изградено е ново осветление, монтирани са нови модулни пейки. Дейностите са финансирани по договор с Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът е на обща стойност 94 147,00 лв., като сумата представлява максимален размер на безвъзмездната финансова помощ.

Теренът отреден за мини футболно игрище е с размери 20/40м., игрището за волейбол и баскетбол е с размер 24/13м. Изграждането на безопасна и достъпна спортна площадка, както и осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до изградената спортна площадка, са част от целите включени в програмата за управление на Община Пещера на кмета Йордан Младенов.

Предстои отчитането на документацията за въвеждане на обекта в експлоатация и представянето им за отчитане в Държавен фонд Земеделие.

С подобни проекти ще се подобри визията на общинския център и ще се повиши потенциала за предоставяне на възможности за спорт и отдих в Пещера.