Пазарджишко сдружение ще насърчава с проект общините да реализират повече „зелени“ обществени поръчки

Снимка: Център за устойчивост и икономическо развитие

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик ще участва като партньор в проект „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“. За „зелени“ се считат обществените поръчки, които реализират продукти, услуги и строителни дейности, които щадят околната среда и не произвеждат вредни компоненти през своя жизнен цикъл, съобщи Георги Симеонов ръководител от българска страна. Представители на девет публични администрации и организации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България ще си сътрудничат за подобряване на механизмите по прилагане на зелени обществени поръчки. Основната идея на проекта е да се стимулират местните администрации да реализират политики, чрез които да се увеличи броят на зелените обществени поръчки при равни други условия. В рамките на проекта ще бъдат разгледани и добри практики от участващите европейски региони с акцент върху ефективното използване на  ресурсите и популяризиране на  еко-иновациите. Дейностите по проекта се финансират от международната програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ и ще се реализират от 2018 г. до 2022 г. Общата стойност е 1 413 145 евро, като бюджетът за Сдружение ЦУИР е 143 864 евро, от които 85% са от Европейския фонд за регионално развитие и 15% – национално съфинансиране. Повече за проекта може да научите от неговия уеб-сайт на: www.interregeurope.eu/gpp-stream