Пазарджишка област е на 18-то място в страната по средна заплата

Безработицата намалява, доходите се увеличават, според статистиката

Снимка: Архив

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2019 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 60.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор с 0.4% (достигат 47.2 хиляди) през третото тримесечие на 2019 година.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 0.3% или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 1.8%., а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2019 г. за област Пазарджик е 933 лв., за август – 938 лв., и за септември – 976 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 4.6% и достига 949 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1058 лв., а за частния – 917 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.2% в сравнение с третото тримесечие на 2018 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Пазарджик е на 18-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 704 лв., Стара Загора – 1 165 лв. и Варна – 1 162 лв.