Пазарджик ще бъде домакин на Национална младежка среща за гражданско участие

Община Пазарджик ще бъде домакин на десетото издание на Националната младежка среща „Гражданско участие – DigitOn/Off”, която ще се състои в периода 3-6 октомври и ще събере над 150 младежи от различни младежки организации в България

Снимка: Съвет за младежка политика

В Пазарджик ще се проведе десетото издание на Национална младежка среща за гражданско участие на Националния младежки форум, които ще си партнират с местната организация Съвет за младежка политика за тазгодишното ѝ домакинство. Събитието ще се състои между 3 и 6 октомври, а темата ще бъде дигитално и недигитално гражданско участие, като в последния ден ще бъдат представени някои от участващите младежки организации, които активно развиват различни дейности из цяла България. Партньори в организирането на срещата са Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите /МСМРБ/, Представителството на Европейската комисия в България и Община Пазарджик.

В Националната среща ще вземат участие над 150 младежи, които ще дискутират теми, свързани с гражданското участие във всичките му възможни форми, като акцентът ще бъде върху дигиталните технологии и тяхната роля в диалога между гражданите и институциите. В програмата на събитието са заложени различни методи на неформално образование, добрите примери за успешно гражданско участие от Европа, възможностите предоставени от националното европейско гражданство и конкретните стъпки за въвеждане на дигиталните технологии в гражданските процеси. Темата на срещата е мотивирана от наскоро изготвени два доклада, които показват наблюдение в тенденцията на младите хора да не участват в инициативи, които включват някаква форма на обществена ангажираност, слабото развитие на механизмите за гражданско участие и партньорството с институциите в България.

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна. Организацията е пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики. Мисията й е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигуряват ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.