Още месец без спорт

Заповедта е на спортния министър

Снимка: cska.bg

Със своя заповед от днес министърът на младежта и спорта Красен Кралев удължи срока на забрана за провеждане на спортни мероприятия до 13 май. 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Република България се преустановява до 13 май провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Преустановени са и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.