Очертава се успешен напоителен сезон за района на Пазарджик

Г-жа Целева отправи апел към земеделските производители да поддържат в добро състояние вътрешноканалната си мрежа и да пестят водата, за да бъде достатъчна за всички.

Г-жа Сашка Целева

„От гледна точка на напояването се очертава успешен за земеделските производители сезон за района на Пазарджик”. Това съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница, Сашка Целева.

В момента клон Тополница доставя вода за напояване от язовирите Батак, Белмекен и Тополница.

„В трите язовира има необходимото ни за напояване количество вода, както за клон Тополница, така и за нуждите на клон Марица, област Пловдив”, заяви още Сашка Целева.

Подготовката за напоителен сезон 2020 е започнала още от есента на 2019 година. Вниманието е било насочено към ремонтни дейности по критичните участъци на каналната мрежа. В началото на годината стартира и почистването на каналите от битови отпадъци, което е и основен проблем за дружеството.

„Поради липсата на достатъчно работници тази година в почистването на канал „Паша арк”, който минава през град Пазарджик, се включиха служителите на администрацията. Те изявиха желание да помогнат на колегите си, за да сме готови в срок да доставим необходимата и годна за напояване вода. Стартирахме сезона в пълна готовност и на нито един земеделски производител не бе отказана доставка на вода за напояване”, пояси още управителят на „Напоителни системи”, клон Тополница.

Тя припомни, че поливен сезон 2018 година е минал в безброй аварии и много неприятности.

„С помощта на вярата и амбицията и силната подкрепа на изпълнителния директор г-жа Снежина Динева и проявеното разбиране от голяма част от земеделските производители, насочих усилията си в ремонт на автомобилите и каналната мрежа. Сезон 2019 година мина без големи аварии и съответно с навременна и точна доставка на вода за напояване. Това върна амбицията на работниците и служителите и те дадоха и дават всичко от себе си, за да успеем да увеличаваме приходите си и да се развиваме. Всяка година се увеличават площите за напояване и ние сме готови да отговорим на всички заявки”, заяви още Сашка Целева.

Тя е поставила няколко цели през дружеството. Тази година се отваря мярка 4.3 и клон Тополница ще кандидатства за отпускане на средства с три проекта за пет участъка от каналната мрежа и се надява догодина успешно да приключат ремонтните дейности.

„Работим в синхрон и сътрудничество с всички институции. На първо място за мен е важно работниците и служителите да идват на работа с желание и да работят със сърцата си. Това се вижда и се усеща в екипа ми. Те дадоха смисъл на думата „заедно“ и постигнаха невероятни резултати в работата си. Това повиши качеството на предоставяната от нас услуга и доведе до пълно задоволяване на нуждите на нашите ползватели на вода за напояване.

На следващо място бих искала и ще се старая да погасим натрупаните стари задължения и един ден да се работи по изграждане на нови канали и хидромелиоративни съоръжения”, заяви още Сашка Целева.

Тя отправи апел към земеделските производители да поддържат в добро състояние вътрешноканалната си мрежа и да пестят водата, за да бъде достатъчна за всички.