От 2021г.: Обединяват Районните прокуратури в Пещера, Панагюрище и Велинград с Окръжната в Пазарджик

На мястото им ще има териториални отделения

Архив

Главният прокурор Иван Гешев направи предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за продължаване процеса на оптимизиране структурата на Районните прокуратури в страната.

Той предвижда всички районни прокуратури в една окръжна зона да се обединят в една с център в областния град като на тяхно място се разкрият териториални отделения. Според главния прокурор това окрупняване може да започне от началото на 2021 година.

За района на Окръжна прокуратура – Пазарджик, Районните прокуратури в Панагюрище, Велинград и Пещера ще се обединят към тази в областния център като на тяхно място ще съществуват териториални отеления. В мотивите за това предложение е отбелязано, че общата натовареност на тези тези районни прокуратури е около и под средната, а разстоянието до Окръжна прокуратура-Пазарджик е между 25 и 45 км от Пещера, Панагюрище и Велинград.