От Община Ракитово смятат, че одържавяването на общинските „ВиК“ не е в интерес на хората

Архив

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов и председателят на ОбС Нина Димова подготвиха становище до Националното сдружение на общините в България по повод предварителния проект на Закон за водоснабдяване и канализация. В изразеното становище те се опасяват, че предвиденото задължително законово окрупняване на обособените територии» на практика е одържавяване на общинските «ВиК»-дружества. А това не е в интерес на жителите на малките общини, като Ракитово.

Според двамата окрупняването има за цел да преобразува публичната общинска собственост на «В и К» -системите и съоръженията в публична държавна собственост. По този начин държавата ще има пълен контрол и ще сведе ролята на общините до минимум. Окрупняването ще доведе и до прекратяването на общинските «В и К» – дружества, които ще влязат в холдинг, управляван от държавата.

С предлаганите промени общината ще загуби възможността да развива базисната «ВиК» – инфраструктура и така да повиши качеството на живот на населението, както и възможността да води част от своята социална политика.

Цената на водата също е съществен аргумент. Окрупняването води и до уеднаквяване на цените и опасенията ни са, че това ще бъде в ущърб на малките общини, като Ракитово, които години наред са водили целенасочена и правилна политика в сектора и са запазили цена на водата, достъпна за потребителите и много по- ниска в сравнение с други по – големи общини. Предоставянето на ВиК услугите от оператор, различен от общинското дружество, неминуемо ще доведе до увеличаване цената на водата и ще намали събираемостта на средствата, с които да се обезпечи работата ни, смятат те.

В последните години община Ракитово инвестира много собствени средства в изграждането на нови и реконсрукцията на съществуващите водопроводи, което подобри значително водоснабдяването и намали загубите на вода. Режим на водоснабдяването в общината няма. С новата регулация инвестициите за малките общини ще намалеят и това ще се отрази на качеството на услугата.

Общинските съвети на общини с общински «ВиК»- оператори вече няма да имат правомощия на Асоциация по ВиК, което допълнително ще попречи на работата на ВиК оператора по своевременното отстраняване на аварии и вземане на самостоятелни решения, аргументират се в становището си до Националното сдружение на общините в България кметът на община Ракитово Костадин Холянов и председателят на ОбС Нина Димова.