18 жители на областта са предпочели „оня свят“ от началото на годината

Снимка: Архив

41 опита за самоубийство са извършени на територията на областта от началото на годината до 31 юли. От тях 23 са в графата нереализирани, 18 за съжаление са реализирани.

19 опита, от които нереализирани са 15 са извършени от жени, при мъжете статистиката показва, че 14 случая са завършени със смърт.

Прави впечатление, за в сравнение със същия период на миналата година опитите за самоубийства намаляват. През 2018г. са били 49, от които реализирани са 17.

Най-често самоубийците опитват отравяне с медикаменти – 39,5%, обесване – 23,3%, хвърляне от височина – 14,0%. Други използвани способи през наблюдавания период са: използване на хладно оръжие, удавяне, хвърляне под транспортно средство, електрически ток, самоотравяне с химически средства; комбиниране на два способа и други.

По висок е процентът на опитите за самоубийство в градовете – 63,4%.

По-често посягат на живота си хора с основно образование – 42,5%; средно – 37,5% и начално – 12,5%. Със степен бакалавър са 7,5%.

Средната възраст при нереализираните самоубийства за жените е 37,2 г., при мъжете 63,6 г.

При реализираните самоубийства средната възраст при жените е 56,3 г., при мъжете 56,4 г.

С напредването на възрастта се задълбочава сериозността на суицидните опити.

През 2019 г. Световният ден за суицидопрофилактика ще се отбележи с инициатива „С велосипед около света“.  Всеки желаещ може да подкрепи Кампанията на Международната асоциация за превенция на самоубийствата /International Association for Suicide Prevention – IASP/ като се регистрира на страницата й.

Суицидното поведение е сериозeн проблем на обществото и превенцията на самоубийствата трябва да стане важна част от общественото здравеопазване.

Важен момент е контролът на рисковите фактори на средата. Сред тях са: нисък социално-икономически статус, ниско образование и безработица в семейството, социална изолация. Моделът на семейството и негативните преживявания през детството също са определящи – злоупотреба с алкохол и наркотици, домашно насилие, раздяла или смърт на родител и др. Рискови фактори се явяват ниската  индивидуална способност за разрешаване на проблеми, чувството за малоценност и несигурност, психичните разстройства.

Когато суицидните мисли се очертаят като единствен начин за излизане от кризисни житейски състояния, налице е сериозен риск за опит за самоубийство или за самоубийство.

Най-важният аспект на всяка суицидна профилактика е ранното разпознаване на дистреса. Положителната самооценка предпазва от психически дистрес и дава възможност за справяне с трудни житейски ситуации.