От днес: Възобновява се присъственото обучение за децата от 1 до 4 клас и работата на детски градини и ясли

Снимка: Община Стрелча

От днес се възобновява присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас, като в училищата ще продължи да се прилага организация, която ограничава взаимодействието между отделните паралелки и класове, както и установените противоепидемични дейности по дезинфекция на помещенията.

В МОН са постъпили 704 молби за обучение от разстояние в електронна среда за ученици от 1 до 4 клас. Тези данни са постъпили чрез регионалните управления на образованието за приемане на заявления от родители и семейства, които желаят децата им да се обучават в електронна среда от
разстояние. От днес  се възобновяват и посещенията в детски градини и детски ясли.

От 4.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.