Отново за учителския авторитет

Представяме позицията, с цел да се разбере и другата гледна точка от сайта на Съюза на българските учители

Гина Кръстанова

Вече почти седмица в медийното пространство се дискутира новина, която внушава на цялата нация да охули „една учителка от Пазарджик“, накарала един клас да заплюят съученика си за назидание за същото провинение спрямо други две деца. Тази „учителка от Пазарджик“ си има име – Верка Маратилова. Тази учителка е уважаван и предпочитан педагогически специалист. Тази учителка е изявен педагог – два пъти е носител на приза „ Учител на годината“ за община Пазарджик. Години наред е на длъжност „главен учител“ и е голям авторитет, както сред колегите си , така и в обществото. Тази учителка прилага иновативни и модерни практики в обучението. До сега не е допускала компромиси в пряката си работа в класната стая. Винаги е преподавала учебния материал така, че всеки неин ученик да излиза от кабинета със знания и възможност да ги прилага на практика.

На фона на този висок професионализъм болезнено ни се натрапва „безсилието“ на г-жа Маратилова да се справи със своеволията на своя ученик. Три години този малчуган е тормозил и съучениците си от класа и други деца от училището. Учители и родители възмутени са се оплаквали системно от поведението му както в клас, така и в междучасия. Ръководството е взимало едни или други решения за справяне с проблемното дете, но точно госпожа Маратилова е молила да го оставят, че е малък и израствайки, той ще се поправи. Но …..чашата прелива. Един качествен учител, един човек с висок морал и здрава ценностна система, един колега е оплют…..

Та дори и ние, учителите, казахме – не, това не е начинът да се възпитават децата в училище. Ние също работим с трудни деца,……., а с децата билингви – там е още по-трудно…..Да, всички ние сме убедени вече, че трудно се работи с „новите деца“, децата, отгледани по съвети, прочетени в интернет, децата, отраснали с телефона на мама….Децата, чиито родители са абдикирали от основното си задължение – възпитанието на собствените им деца и смятат, че е достатъчно само да ходят на училище……Но това училище е обществена, образователна институция и тя си има правила, които трябва да се спазват. Тук, в училище се пристъпва с уважение, като в храм….В училище всички, и най-малките деца търсят, уважение, признание за положения труд, поощрение и за дребните постижения. Тук учители, ученици и родители трябва да проявяват взаимно уважение и зачитане на правата им, защото са страни в един много сложен и отговорен процес. Не бива правата на едните, да се потъпкват за сметка на другите. Трите страни трябва да теглят колата в една посока и да не допускат компромиси нито във възпитанието, нито в образованието. Т.е., в системата трябва да има баланс. Нарушеният баланс води до оплюти……

Изискванията към днешните учители са много, очакванията – още повече…, а доверието? Учителските решения се гледат под лупа и се обсъждат, дори от хора, които нямат нищо общо с образованието…Много успешно се манипулира мнението от социалните групи, където всеки се изказва „компетентно“, подклажда скандали…и никой не се замисля за авторитета на учителя. Всичко това, плюс лошата дисциплина на учениците, води до нежелание на младите учители да влязат в училищата. Нека да не забравяме, че младите са носители на новото и креативното. Не е тайна, че учениците предпочитат да им преподават млади учители. От друга страна и дългогодишните учители със своя опит и рутина са много ценни за образователната ни система. Ако се огледаме и между по-младите и по-възрастните учители сигурно ще посочим още случаи на неподходящо възпитание, като този с нашата „учителка от Пазарджик“. Но за да ги има, значи нещо е сбъркано……Едно е ясно – учителите са безсилни да се справят с деца, които са възпитани в чувство на безнаказаност и неуважение на околните.

Много се изписа и изговори „против“ и „за“ Верка Маратилова. Имаме усещането, че „учителката от Пазарджик“ стана нарицателно и с лека ръка се зачерква една перфектна личност. За нас госпожа Маратилова е значим и полезен за децата, училището и обществото ни учител. Ние заставаме до колегата, в нейна защита.

Да, допуснала е грешка, но за всяка грешка има и прошка…..