Отмениха частичното бедствено положение на територията на община Панагюрище

Със своя заповед кметът на община Панагюрище отмени Отменям обявеното на 08.08.2022 г. бедствено положение за част от територията на община Панагюрище, считано от 15.00 часа на 13.08.2022 г., поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му.

Припомняме, че до обявяване на частично бествено положение се стигна, заради големия пожар в иглолистна гора между селата Левски и Елшица.