Гласуваха начало на процедурата за продажба на „Трифон Зарезан“

За откриване на процедурата бяха необходими 21 гласа

Архив

26 общински съветници гласуваха „За“ откриване на процедурата за продажба на бившата механа „Трифон Зарезан“, която се намира в сградата на Младежки дом.

В предишния мандат бе взето решение обектът да смени предназначението си от публична в частна и днес за стартиране на процедурата бяха необходими 21 гласа.

В хода на разискванията, общинският съветник Благо Солов сподели, че на този обект не трябва да се гледа като бивше заведение, а като избата на Младежки дом. Тези помещения могат да се използват за художествена самодейност и дейност на спортните клубове, коментира той.