Откриха обновеното училище в село Побит Камък в община Сърница

Официално бе открито обновеното училище в село Побит камък в община Сърница.
на церемонията присъстваха бившият вече депутат от 13 МИР-Пазарджик Небие Кабак, Дора Дулчева-Величкова – началник на Регионално управление по образование – Пазарджик,  Салих Османджиков – председател на Общински съвет Сърница, кметовете на двете кметства и колегите от общинска администрация.
 Възпитаниците на училището и техните учители бяха подготвили интересна тематична програма.
Средствата за реализирането на проекта в размер на 457 520 лева са осигурени чрез мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Пожелавам на децата и техните преподаватели да ползват новите помещения със здраве и ентусиазъм, упоритост и трудолюбие за придобиването на нови знания и умения от учениците„, коментира кметтъ на община Сърница Неби Бозов.