Откриха изцяло обновени улици в Пещера

За движение вече са отворени изцяло обновените улици „Беглика“, „Панорама“, „Владимир Рилски“, „Опълченска“, „Стефан Кънчев“, „Чаталджа“ , „Христо Ботев“, “Стефан Кънчев“ и “Стара крепост“ в Пещера, съобщиха от общината.
С тържествен водосвет за здраве и благополучие на жителите и ползвателите започна церемонията по откриването на реновираните улици, които осигуряват пътната връзка на десетки домакинства в тази част на града.
С нова конструкция на пътното платно, нов асфалт на мястото на паважа, стопански водопровод, който захранва всички прилежащи имоти, оцветени тактилни плочи за преминаване на кръстовища, дъждоприемни и ревизионни шахти, хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация, пътните трасета са почти неузнаваеми.
Наред с представител на „Д2 строй “ ЕООД и проектант от „Билденерджи” ООД, тук пристигнаха кметът на Община Пещера Йордан Младенов, неговите заместници, граждани и живущи в ремонтираните райони.
„Надявам се моите съграждани с удовлетворение да минават по обновените улици, отчитайки, че претърпените при строителството временни неудобства са си стрували“, коментира Йордан Младенов. Той отбеляза, че изграденият нов стопански водопровод, който захранва всички прилежащи имоти по горепосочените девет улици е финансиран изцяло със средства от бюджета на Община Пещера.
Проектът „Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“ с девет подобекта, е финансиран по Договор между ПУДООС и Община Пещера и е на стойност 1 307 504,04 лв.
Припомняме, че част от средствата за обект „Реконструкция и основен ремонт на улична мрежа на територията на гр. Пещера“ с шест подобекта, са осигурени с Постановления на Министерски съвет от 2021 г. на стойност 1 300 000 лв., другата част е със Споразумение за финансиране между Община Пещера и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на стойност 750 000 лв.
„Щастлив съм от факта, че още едно мое предизборно обещание намери пълна реализация, а Пещера започва да се превръща в това, което всички ние искаме – един добре изглеждащ град, един индустриален град, в който хората имат добри доходи и житейска перспектива“, заяви Младенов.