Откриват Център по медиация

По време на дискусията ще бъде споделен опит и добри практики от функционирането на вече изградени такива центрове

Снимка: Архив

Утре в 11 часа, в Зала №1 на Съдебната палата – Пазарджик ще бъде открит Център по медиация.

Гости ще бъдат представител на Апелативен съд – Пловдив, председатели на окръжни и районни съдилища от страната, представители на обществени институции и неправителствени организации, медиатори, адвокати.

Адвокат Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове ще представи медиацията като способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално лице, за постигане на взаимно приемливо споразумение.

По време на дискусията ще бъде споделен опит и добри практики от функционирането на вече изградени такива центрове в съдилищата, както и възможностите за сътрудничеството с обществени институции и неправителствени организации.