Откриване на изложбата на Силвия Стефанова

Изложбата е в арт-галерия "Вагабонт" на ул. "Завоя на Черна"