Откриване на алеята на 10-те най – добри спортисти на Община Пазарджик

Днес бе открита алеята на 10-те най - добри спортисти на Община Пазарджик в парк "Писковец"