Отклонения в качеството на питейната вода са регистрирани в две села от община Велинград

РЗИ – Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в областта. Пробите са взети през периода 17 – 31 август от 16 населени места в областта. От тях 2 проби не отговарят на Наредбата качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Несъответствието е по микробиологични показатели от с. Кръстава и с. Пашови в община Велинград.

От страна на РЗИ – Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество за предприемане на мерки за почистване и дезинфекция на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и вътрешната водоснабдителна мрежа на населените места.

Взети са контролни проби за анализ на качеството на водата. Резултатите от анализите показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, съответства на изискванията.