Отговорът на АПИ на исканията на живеещите на улица „Стоян Ангелов“ в Пазарджик

В отговор на поставените въпроси относно сигнали за необходимост от освежаване на хоризонталната пътна маркировка – пешеходни пътеки, а също и поставяне на светлинна сигнализация преди тях на улица „Стоян Ангелов“ в Пазарджик: “Какви са възможностите исканията на хората да бъдат изпълнени?”, Ви предоставяме следната информация:

Пътната маркировка на улица „Стоян Ангелов“ е положена през 2020 г. след изпълнен ремонт на второкласния път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Батак – Доспат, в участъка от 123-ти до 125-ти км, част от който е ул. „Стоян Ангелов“ в гр. Пазарджик. Към момента маркировката в 2-километровата отсечка, в това число и на пешеходните пътеки, е в много добро състояние и няма необходимост от освежаване.

Осветлението на пешеходните пътеки е ангажимент на община Пазарджик, а контролът на скоростта, с която преминават автомобилите, осъществява „Пътна полиция“.