ОТВОРЕНО ПИСМО

Публикуваме без редакторска намеса съобщение от УС на СФСМВР

Архив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

                УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

СФСМВР не приема начина, по който се извърши награждаване на служители от МВР, с оглед работата им по спазване на епидемиологичните мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.

Приветстваме инициативата на г-н Борисов за допълнително финансово стимулиране, което е висока оценка за положените усилия.

Приветстваме и положителното отношение към този жест, демонстрирано от граждани и представители на медиите, показващо, че колегите са се справили над очакванията.

Знаем какво коства това на всеки един от нас, зает пряко (или косвено, с логистика) по преодоляване на последствията от пандемията.

Именно поради тази причина, без да подлагаме на съмнение безспорната заслуга на полицаите и жандармеристите, поели най-голямата тежест на възникналите форсмажорни обстоятелства от сполетялото ни бедствие, и получаването от тях на най-високата възможна сума, оставаме в силно недоумение от липсата на изработване на общи критерии за това със синдикалните организации в МВР и в частност с най-голямата от тях – СФСМВР.

Право, но и пряка отговорност, на ръководството на МВР е да вземе такова решение.

По този начин, абсолютно неаргументирано и без реални основания, се стигна до недооценяване на дейността на редица служби в МВР и сериозен субективизъм (на места)  в определянето на конкретните служители, които да бъдат наградени.

В известна степен има откровена проява на дискриминация и подценяване на направления на дейност и служители, с което се породи социално напрежение. Липсата на ясни критерии доведе до противоположни оценки на служители с едни и същи задължения.

Ние не сме инициатори на награждаването, не сме и „уважаваният социален партньор“, с който да бъде консултирана една такава, по същество, добра мярка…

В контекста на горното, не желаем да бъдем асоциирани с последствията от нея.