Окръжен съд гледа дело за палеж на три сгради в Пещера

Върнато от Апелативен съд - Пловдив

Делото се гледа, след като Апелативен съд – Пловдив е отменил оправдателната присъда, по отношение на Н.Я. Пловдивският съд е върнал делото за ново разглеждане от друг състав.
Н.Я. е обвинен, че на 26 септември 2016 година в Пещера е запалил три жилищни сгради на обща стойност 23 108 лева в резултат, на което са настъпили значителни вреди за собствениците им.
Делото е насрочено в разпоредително заседание, а съдия – докладчик е Коста Стоянов.