Осигурени са 1 215 907,00 лв. за подмяна на ВиК и асфалтиране на улици в град Пещера

„С осигурените от МС 1 215 907,00 лв. за подмяна на съществуваща ВиК мрежа и асфалтиране на пътни участъци ще се  повиши качеството на живот на населението, ще се привлекат нови инвестиции и ще се създадат нови възможности за регионална конкурентоспособност на общината като цяло“, допълни Младенов.

Архив

С Решение на Министерски съвет /МС/ за Община Пещера са осигурени средства в размер на  1 215 907,00 лв. с ДДС за реализацията на приоритетни инвестиционни намерения на Община Пещера.

Специалистите в общинска администрация са изготвили работни проекти за реконструкция, която касае подмяна на ВиК мрежата по ул. „Иван Вазов“, ул.„Изгрев“ и ул.                „ „Георги Кьосеиванов“ на обща стойност 400 000 лв. с ДДС. Дирекция Териториално и Селищно Устройство /ТСУ/ уточнява, че съществуващата подземна комуникация – водопровод и канализация  по тези улици са изградени през 50-те години, от азбестоциментови тръби, които са изключително амортизирани. Това води до постоянни аварии, често спиране на водоподаването и лошо качество на питейната вода. След подмяна на ВиК мрежата по тези улици ще бъде положен нов асфалт и ще бъдат рехабилитирани тротоарните площи.

Община Пещера има и съгласувани работни проекти за рехабилитация  на  ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Симон Налбант“  на обща стойност 815 907,00 лв. с ДДС.

„Тези улици представляват основни транспортни артерии, които свързват най-големия жилищен квартал „Изгрев“ на града с централна градска част, бизнес зоната и осигуряват бърза връзка с източен околовръстен път по ул. „Хан Пресиян“ до републикански път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера“, каза Йордан Младенов- кмет на общината. По неговите думи съществуващата настилка по тези улици е в много лошо експлоатационно състояние, констатирани са множество дупки, пукнатини, на места настилката липсва, голяма част от тротоари и бордюри  по дължината на трасетата са компрометирани.

„С осигурените от МС 1 215 907,00 лв. за подмяна на съществуваща ВиК мрежа и асфалтиране на пътни участъци ще се  повиши качеството на живот на населението, ще се привлекат нови инвестиции и ще се създадат нови възможности за регионална конкурентоспособност на общината като цяло“, допълни Младенов.