Оправдателната присъда на кмета на Белово е с особено мнение от съдия Александров

Присъдата е неокончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.

Архив

На 12 март 2020 год. Окръжен съд – Пазарджик постанови оправдателна присъда по наказателно дело  № 760/2017 срещу Костадин Варев.

Подсъдимият е признат за невиновен в това, че за времето от 31.01.2013 г. до 20.08.2014 г. в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община умишлено не е положил достатъчно грижи за изпълнението на възложената му работа за изваждане на стари, излезли от употреба подземни тръбопроводи в землището на Общината, при което да са последвали значителни щети за Общината в размер на 48 745.10 лв., представляващи разликата от получените приходи за предадено желязо и стойността на реално изваденото желязо. Отхвърлен е предявения от Общината гражданския иск против подсъдимия в размер на 48 745.10 лв.

Оправдателната присъда беше постановена от състав, състоящ се от съдия-докладчик и двама съдебни заседатели и беше подписана с особено мнение от Председателя на съдебния състав съдия Александър Александров.

Присъдата е неокончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.