Опашка от чакащи граждани за прием и получаване на лични документи се образува пред полицията в Пазарджик

Влизането в сградата става по един човек при спазване на необходимата дистанция и санитарно-хигиенни мерки

Снимка: Pa1

След възобновяване работата на звено „Български документи за самоличност“ в ОД МВР-Пазарджик се образува опашка от чакащи да получат документите си или да подадат заявления за нови. Чакащите са групирани на подаващи и получаващи, като регламентирано се обслужват един по един.

Влизането в сградата става по един човек при спазване на необходимата дистанция и санитарно-хигиенни мерки. До момента дейността на Паспортната служба се извършва нормално и организирано.