Окръжна прокуратура започва проверка за условията на работа в предприятията в областта

Проверките ще продължат ежедневно до края на въведеното извънредно положение за страната, като в Окръжна прокуратура – Пазарджик ще се докладват всички констатираните нарушения, съставени актове, издадени наказателни постановления и установени данни за престъпления

Архив

Днес Окръжна прокуратура-Пазарджик разпореди извършване на проверка на територията на област Пазарджик, относно спазването на Закона за безопасни условия на труд, предписанията на Националния оперативен щаб, заповедите на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Проверката е възложена за изпълнение на Инспекцията по труда – гр. Пазарджик, съвместно с Регионална здравна инспекция – Пазарджик и ОД на МВР – Пазарджик, и се извършва на основание чл. 145 ал.1 т.3 от Закона за съдебната власт.

На контролните органи е разпоредено да извършат инспекция във фирмите и предприятията в Пазарджишка област за осигурено защитно облекло на работниците, наличието на дезинфекционна база – за ръце и обувки, осигурено проветряване на помещенията, извършване на дезинфекция на автобуси или автомобили, с които се превозват работници и др. Разпоредено е да се обърне особено внимание на фирми, в които работят много хора, както и обекти, за които се открият или постъпят сигнали за нарушения.

Проверките ще продължат ежедневно до края на въведеното извънредно положение за страната, като в Окръжна прокуратура – Пазарджик ще се докладват всички констатираните нарушения, съставени актове, издадени наказателни постановления и установени данни за престъпления.