Окръжен съд – Пазарджик ще гледа дело срещу бивш директор на ДГС „Алабак“

Архив

Окръжен съд – Пазарджик ще гледа дело срещу бивш директор на ДГС „Алабак“, съобщиха от съда. Делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Пазарджик обвинителен акт срещу Г.П.-К. Подсъдимият е обвинен за това, че в периода 01.04.2014 – 29.08.2014 год. в качеството си на длъжностно лице – Директор ТП ДГС „Алабак“ не е положил достатъчно грижи за стопанисването и запазване на повереното му имущество и за ръководенето и управлението на възложената му работа.

Повдигнатите му обвинения са за това, че е разрешавал предаването и експедирането на дървесина на „Амос АБ“ ЕООД на обща стойност 131 043,27 лв., без да е била заплатена цената на тази дървесина, не е предприел мерки за прекратяване на сключените с дружеството договори за покупко-продажба на дървесина от временен склад. Деянието е извършено умишлено и от него са последвали значителни щети в горепосочения размер за ЮЦДП – гр. Смолян. Началото на съдебното заседание е в 14.00 часа, докладчик по делото е съдия Ирина Джунева.