Окръжен и Районен съд отново ще проведат образователна програма

Партньор е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт 

Снимка: Архив

За пета поредна година Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще осъществяват съвместно с Професионална гимназия по икономика и мениджмънт  Пазарджик Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 година“, съгласно сключено споразумение между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Изготвен е график за провеждане на лекциите, съгласуван с г-жа Таня Благова, която е директор на училището. От учебната 2018/2019 година програмата ще се провежда в часовете по „Философия“ за учениците от IX-ти и X-ти клас, както и в „Час на класа“ за учениците от VIII-ми, XI-ти и XII-ти клас.

Първата лекция ще бъде изнесена от районния съдия Димитър Чардаков днес в Зала №1 на Съдебната палата гр. Пазарджик и е посветена на домашното насилие.