ОИК-Ракитово трябва да се произнесе за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на общината

В Общинската избирателна комисия в Ракитово е получено решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Решението е с установителен акт за конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на община Ракитово, поради което на основание чл.75, т.1 от ЗПКОНПИ, Общинска избирателна комисия Ракитово е взела решение за събиране на информация, свързана с необходимостта от становище за вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на община Ракитово Костадин Щерев Холянов.

Решението е съгласно чл.42,ал.11 ,т.1 от ЗМСМА във връзка с Решение РС-371-20-087/29.07.2020 година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от компетентните органи.