ОИК – Пазарджик регистрира Тодор Попов като кандидат кмет

Тодор Попов се регистрира като кандидат на местната коалиция "Новото време", в състава на която влизат „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, „НОВОТО ВРЕМЕ“, „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ , „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“.

Снимка: Архив

Регистрацията на кандидата е въз основа на предложение от Румен Спасов Димитров като представляващ местната коалиция „Новото време“.

Местната коалиция е регистрирана за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г. с Решение №36-МИ/14.09.2019 г. на ОИК. В нея са включени партиите – ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“,  ПП  „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ , ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“.

Предложението на коалицията е в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.  е ОИК – Пазарджик  да регистрира кандидат за участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019 г., е следното:

ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ

 

Представени са следните документи :

  1. Предложение по образец до ОИК Пазарджик за регистрация на кандидатска листа за кмет на община;
  2. Заявление – Декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция,  и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1  и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
  3. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява коалицията пред ОИК.
  4. Споразумение за създаване на местна коалиция от 12.09.2019г.

 

Налице са изискванията на чл.414 от Изборния кодекс, за регистрация на кандидат за кмет  на община Пазарджик на местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, за участие в изборите   за кмет на община на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

Регистрира кандидат за участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27 октомври 2019 г. :

ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ за кмет на община Пазарджик.

Решението е взето в условието на неприключила проверка.

По – късно в социалната мрежа кандидатът за кмет на Пазарджик Тодор Попов обяви приоритетите си за следващите четири години, ако получи за четвърти път доверието на избирателите:
 Иновации и зелен град
 Култура и образование
 Спорт и физическа активност
 Инфраструктура и бизнес климат