Одобрени са 15 млн. лева допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за разходи в условията на пандемия

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2020 г. по бюджетите на общините в общ размер 15,9 млн. лева. От тях 15 млн. лв. са за възстановяване на направени разходи за осъществяване на противоепидемичните мерки и действията за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.