ОДМВР: Жегите увеличават многократно рисковете от пожари

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.

Снимка: Архив

Повишаването на температурите до екстремни стойности през последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите дни високи летни температури, в комбинация с извършването на стопанска дейност и посещение на горите с цел туризъм, може да създадат предпоставки за възникване на пожари в горските територии.

За периода от 1 до 23 юли на територията на област Пазарджик  са възникнали 15  пожара в сухи треви, храсти и стьрнища.

От областната полиция припомнят някои основни правила за недопускане на пожари.

  • Не почиствайте нивите от треви и остатъци от земеделски култури чрез изгаряне;
  • Не палете огън на открито във ветровито време;
  • В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището;
  • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
  • Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
  • Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности ;
  • Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски и полски участъци;
  • В гористи територии да се влиза само с технически изправни моторни превозни средства, а за които се изискват и с искрогасители;
  • Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места;
  • Не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния;

При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот – своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар на тел.112 .

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.