ОДМВР: Да бъдем отговорни, разумни и единни във време на изпитание !

Препоръки към гражданите за предприетите мерки в ОДМВР за ограничаване разпространението на заболяването COVID-19

Архив

Уважаеми жители и гости на Област Пазарджик,

Живеем в бурно и динамично време, което подлага на изпитание нашата воля, търпение, задружност и съпричастност в условията на социална изолация. Във връзка с разразилата се в световен мащаб пандемия от разпространение на заболяването COVID-19, причинено от коронавирус в страната ни бе обявено извънредно положение, в рамките на един месец. В тази връзка структурите на Областната дирекция на МВР-Пазарджик в целия регион, като част от държавната власт имаща своите специфични задачи и ангажименти отправя следните препоръки:

  • Най-важно е да запазим спокойствие и самообладание, да не се поддаваме на слухове, на коментари от некомпетентни хора, да не се влияем от непроверени информации разпространявани в социалните мрежи. Нека да се уповаваме само на официалните информации предоставяни от Националния оперативен щаб, представителите на официалната държавна власт в столицата или по места във всяка област.
  • СТРИКТНО да спазваме препоръките на специалистите за задължителна изолация и непосещаване на обществени места, да ограничим пътуванията си ако не се налагат такива, да повишим драстично личната си хигиена, използването на индивидуални предпазни средства, социална дистанция при пазаруване, придвижване по улиците или използване на градския транспорт.
  • Съгласно последните въведени мерки от МВР валидността на българските лични документи се удължава с още 6 месеца. Ако не ви се налага да ги подменяте належащо изчакайте да премине заразата и го направете след това. Ако подмяната е наложителна се старайте да спазвате стриктно мерките за предотвратяване струпването на хора в закрити помещения, като изчакате реда си извън сградата.
  • Както вече съобщихме „Пътна полиция” информира, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.
  • Служителите на полицията отчитат възможността извършители на телефонни измами да се възползват от страха на хората във връзка с епидемичната обстановка в страната. При засечените единични опити се злоупотребява с „информация“ за здравословното състояние на близки до потенциалната жертва хора, „заболели от коронавирус“.Следва искане на пари за лечение. Отново припомняме, че хората могат да получат точна информация единствено от единния телефонен номер 112 или от Министерството на здравеопазването. За пореден път призоваваме гражданите да не се доверяват при получаване на телефонно обаждане, при което се искат пари, без значение от кой или по какъв повод!

Полицейските органи ще оказват съдействие на здравните органи – инспектори от РЗИ, медицински персонал от болнични заведения, ОДБХ,  при възникнала необходимост и в предвидените от правомощията им случаи. Осъществява се ежедневна комуникация и взаимодействие с органите на областната и общинските администрации, с гражданите по места. Ще се акцентира на наблюдението на обществения ред около големите търговски центрове, получаване на информация и наблюдение на самотноживеещите възрастни хора в отдалечените населени места, проверки на обекти относно спазване на наложените ограничения от Министерството на здравеопазването.

Уважаеми Дами и Господа,

Приемете служителите от всички звена на ОДМВР-Пазарджик за хора, които са призвани и искат да ви помогнат при възникнала необходимост. Обръщайте се към полицаите за съдействие, когато се налага, но спазвайте необходимата дистанция от 1.5 – 2 метра при комуникацията си с тях. Това е необходимо за да защитите, както вашия, така и техния живот и здраве. Изпълнявайте безусловно техните разпореждания, когато извършват действията си по служба.

Когато сме заедно, като проявяваме своята съпричастност и ангажираност към обществено значими проблеми със сигурност ще успеем при постигане на общата цел !