ОДК стартира инициативи за работа с децата в дните на изолация

Взаимодествието учител – дете – родител се основава и на чувствено – емоционални връзки, създадени при творческите дейности на школите и преминават през „студеното” пространство на виртуалния свят.

Снимка: ОДК

Пандемията от  COVID-19 накара много хора да се затворят по домовете си. В тези дни на национална изолация е много трудно да задържиш най-малките вкъщи. Освен, че учат дистанционно, те имат нужда и от забавления. Още повече, когато децата са свиканали да се занимават с творческа и спортна дейност  и имат нужда да се изявяват. Сложната ситуация, в която попаднахме, ни изправи пред предизвикателството – обучение в електронна среда. Ръководството на Общински детски комплекс – Пазарджик намери решение, като стартира различни инициативи една, от които е  „Който пее, дълго живее“. Това е предизвикателство към талантите от групите по автентичен фолклор отправено от техния вокален педагог Малина Георгиева. Наред с онлайн обучението те ще се изявяват и в социалната мрежа.

„Идеята ми хрумна спонтанно, споделих я с г-жа Спасова, директор на Детския комплекс и  тя ме подкрепи. Предложих го на децата и родителите им да направят домашно видеоклипче,  като изпълнят тяхна любима народна песен,  пременени в носии. Всеки ден ще качвам клип в страницата на формацията във фейсбук,“ разказва вокалния педагог Малина Георгиева и продължава.

„Мисля, че всеки ще се зарадва на децата, на усмивките им, на таланта им. Това е един виртуален концерт, тъй-като на децата им липсват изявите. Подготвяхме се за предстоящи конкурси, но за сега са отложени,“ разказва още Малина.

Ситуацията в страната се променя ежедневно, всички учители трябваше да проявят креативност и гъвкавост. Организацията на дистанционното обучение не може да се вмести по установен график. Комуникацията с деца и родители, консултации по творби и движения е по всяко време на денонощието.

Виртуалните репетиционни  зали станаха любимо място  на децата. Дните им са изпълнени с много емоции и нови знания за историята на танца, музиката, спорта, за теорията на балета, българските народни танци, запознават се с интересни факти в света на изкуството и спорта, творчеството на многобройните професионалисти по света, поддържат своята физическа форма и емоционална нагласа за момента, когато  всичко ще отшуми, и ще се срещнат отново, натрупали много нови знания и опит. Упражненията, които изпълняват децата по време на виртуалните репетиции са продължение на теорията и дават  възможност за поддържане на физическата им форма и техническо усъвършенстване на танцови елементи, движения, хора и танцови постановки. Те са положителни и за здравето на децата /заради дългото стоене пред екраните/, защото  изискват физическо натоварване и могат да се изпълняват без да се  използват компютри.

В  някои от упражненията /загрявка и разучаване на хора, стъпки, елементи  с уред/, участва и цялото семейство.

С радост и гордост искам  да споделя, че досегашният резултат от онлайн обучението на школите и състави в Детския комплекс  надхвърли очакванията ми. Активността е учудващо голяма, вземайки  под внимание по-горе изложените условности. Аудиторията деца и родители е изцяло от редовните занятия на школите през годините и говори за едни устойчиви отношения с децата и прекрасно взаимодействие с родителите. Ще го приемем като положителен атестат за дейността ни преди извънредното положение в страната и като отговорност за по-нататъшната ни работа.

Взаимодествието учител – дете – родител се основава и на чувствено – емоционални връзки, създадени при творческите дейности на школите и преминават през „студеното” пространство на виртуалния свят.