Обявяват „Клас на месеца“ за януари

"Класът на годината" печели еднодневна екскурзия

Снимка: Архив

Носителят на приза „Клас на месеца“ за януари ще бъде обявен днес от 14 часа в Стъклената зала на Община Пазарджик. Ученици от четири класа от начален етап се състезаваха този път в конкурса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБПП) към Община Пазарджик.
Победителите ще получат грамота и плакет, а класовете, излъчили номинация, ще получат грамота за участие.
Голямата награда – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.
Инициативата се провежда с цел превенция на отпадането от училище, стимулиране на активността на учениците и повишаване на мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.