Общински съвет подпомага сираче, което е студент по медицина

Мария Папазова е студентка в Медицински университет в Пловдив

Снимка: Архив

Пазарджишките общински съветници днес ще вземат решение за финансово подпомагане на студентката от Медицински университет – Пловдив Мария Папазова. Момичето е родена на 2 февруари 1999 година в Пазарджик. Майката Галина Папазова е починала на 27.11.2010 г, а бащата Тодор Папазов е починал на 19.09.2016 г. След смъртта на двамата родители за  Мария Папазова се грижи бабата по майчина линия – Мария Симонова.

Г-жа Симонова е вдовица. Дъщеря й е била единствено дете и след нейната смърт се премества да живее при зет си Тодор Папазов  и внучката си Мария Папазова в Пазарджик. Същата работи, като кондуктор към „Тролейбусен транспорт” с минимална заплата.

През месец октомври 2016 г. Органа по настойничество и попечителство при Община Пазарджик определя Мария Симонова за попечител на Мария Папазова. За заместник-попечител е определена Мария Якимова – приятелка на починалите родители.

Г-ца Папазова успешно завършва през месец май 2018 г. Езикова Гимназия „Б.Брехт” с интезивно изучаване на немски и втори английски език.

Тя полага успешно изпит по биология и химия и става студентка редовно обучение през 2018/2019г. в  Медицински университет  гр. Пловдив.

Мария се обръща с молба до кмета на общината и председателя на Общински съвет Пазарджик за финансова подкрепа, тъй като живее сама с баба си (която е единствената и роднина, полагаща грижи за нея), а обучението по медицина е непосилно да се съчетае с работа.

Предложението на администрацията е да се отпусне персонална месечна стипендия от 300 лева. По информация на Ра1 в една от комисиите е постъпило предложение, стипендията да стане 500 лева месечно. Решението ще вземе на днешната сесия.