Общински съветници от групата на ГЕРБ с предложение за подпомагане на културни дейци, засегнати от кризата в Пазарджик

Внесеното предложение ще бъде разгледано като извънредна точка от дневния ред  на следващото редовно  заседание на Общинския съвет

Архив

Общинските съветници от групата на  ПП ГЕРБ Гинче Караминова, Борис Димитров, Валентина Кайтазова и Малина Златева от СДС внесоха днес в Общинския съвет на Пазарджик   предложение за създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството.

Инициативата е  в помощ на културни дейци, които заради  извънредното положение от кризата, породена от пандемията от COVIT-19 са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт. Според направеното предложение, право на такава помощ ще имат само физически лица, независими творци и артисти от Пазарджик, които не работят по трудови правоотношения и не са навършили пенсионна възраст. Финансовото подпомагане ще бъде еднократно и индивидуално с цел покриване на основни потребности. Идеята на вносителите е средствата в кризисния фонд да бъдат осигурени от освободен финансов ресурс от нереализирани, от културната програма на Община Пазарджик, културни прояви и събития, и  прекратени договори от културния календар, които поради пандемията няма да се изпълнят.

Предложението предвижда още кандидатите да подават заявления в електронен формат, които ще се разглеждат от специална временна комисия от общински съветници. Комисията ще разработи критерии, които ще бъдат публично обявени на сайта на Община Пазарджик.

Внесеното предложение ще бъде разгледано като извънредна точка от дневния ред  на следващото редовно  заседание на Общинския съвет.