Общинският щаб проведе заседание във връзка с обилните валежи на територията на община Велинград

Снимка: Община Велинград

По повод обилните валежи, с цел превенция и анализиране на обстановката в населените места, днес ръководството на община Велинград свика Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

От заседанието стана ясно, че към момента няма място за притеснения и ситуацията е под контрол. Бяха обходени кризисните точки – района около езерото „Клептуза“, парк „Вельова баня“ и коритата на реките Чепинска, Луковица и Мътница.

Мобилни екипи от доброволци следят нивата на реките, а от общината имат връзка с директора на клон „Тополница“ при „Напоителни системи” ЕАД за нивата на язовирите. При нужда отговорните институции и екипи имат готовност за адекватна реакция.

Следят се нивата на реките и на яз. „Малка мътница“. Гражданите ще бъдат своевременно информирани за ситуацията и нивата на язовир „Малка Мътница“ и реките,.