Общинският съвет в Септември ще проведе десетото си редовно заседание от 13:30 часа

Снимка: Община Септември

Общинският съвет в Септември ще проведе десетото си редовно заседание от 13:30 часа в залата на Общински театър „Възраждане“. В Дневния ред на сесията са включени 24 точки, сред които отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., отчет за разчета на финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2019г.

Съветниците ще приемат и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г., план за работа на Общински съвет – Септември през IV-то тримесечие на 2020 г.

Ще бъде актуализирана и променена Общинската транспортна схема на Община Септември. Съветниците трябва да разрешат съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Септември за учебната 2020/2021 година.