Общинският съвет в Пещера ще проведе редовното си заседание

В дневния ред са включени 22 точки

Архив

Общинският съвет в Пещера ще проведе редовното си заседание днес от 14.00 часа. В дневния ред са включени 22 точки като по-важните са свързани с приемането на отчети за дейността на читалищата в община Пещера, дейността на ОП „Паркинги и пазари“, ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, ОП „Обредни дейности“.

Ще бъде изслушана и информация за работата с еврофондовете за периода от юни 2019 до юни 20202 година, а също и процедури за участие на община Пещера по различни проекти. Съветниците ще разгледат и възможността за даване на съгласие за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа, от списъка на пътищата, за които се събира винетна такса.