Общинският съвет в Пазарджик ще разгледа предложение за намаляване на данък сгради и данък МПС, вижте с колко

На редовното си заседание днес от 14.00 часа Общинският съвет в Пазарджик ще гласува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

В предложението се визира намаляване на данъка върху превозните средства и данъка върху недвижимите имоти.

Предлага се намаляване на размера на данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на хиляда на 1.45 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Предлага се и намаляване на размера на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., за частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се изменя, както следва:

1. до 55 kW включително – от 0,60 лв. за 1 kW на 0,54 лв. за 1 kW;

2. над 55 kW до 74 kW включително от 0,81 лв. за 1 kW на 0,73 лв. за 1 kW;

3. над 74 kW до 110 kW включително – от 1,50 лв. за 1 kW на 1,35 лв. за 1 kW;

4. над 110 kW до 150 kW включително – от 2,00лв. за 1 kW на 1,80 лв. за 1 kW;

5. над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00лв. за 1 kW на 1,80 лв. за 1 kW