Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовно заседание от 14.00 часа

Архив

Пазарджик. Общинските съветници в Пазарджик ще подложат на гласуване днес поемане на задължението за поддържане на пътни участъци от републиканските пътища, както и промяна в състава на общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет е заложено и приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик.

Съветниците ще гласуват и намерението на краткосрочен дълг за доставка чрез финансов лизинг на 1 брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик.