Общинският съвет в Пазарджик ще заседава в 14.00 часа

Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание в 14.00 часа. В Дневния ред са включени 31 точки, сред които актуализация на бюджета на община Пазарджик. Поемане на временен безлухвен заем от Централния бюджет на България с цел погасяване на задължение по предоставен заем от ЦБ на община Пазарджик през 2018 година.

Общинските съветници ще актуализират списъка на средищните училища на територията на общината, предвидена е и актуализация на общинската програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

Освен това общинските съветници ще приемат отчета за работата на местния парламент от началото на годината и отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за същия период.