Общинският съвет във Велинград се обяви категорично против откриването на мина „Грънчарица-център”

Снимка: Община Велинград
Извънредна сесия на Общински съвет-Велинград се проведе днес.
Общинските съветници декларираха категоричната си позиция за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център” и недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми, които застрашават живота и здравето на жителите на община Велинград. Тяхното становище е, че рудодобивната промишленост не е приоритет и насока за развитието на община Велинград. Категоричното становище на жителите и на общинските органи е изрично заявено с подписка, в която през 2015-та година са се подписали 11 200 души.
Общински съвет и ръководството на община Велинград настояват да бъдат защитени правата, интересите и волята на населението. Декларацията трябва да бъде разгледана от Министерски съвет, който да предложи на Министерството на енегретиката да прекрати подписания на 16.07.2009г. договор с „Ресурс-1” за предоставяне на концесия за добив на метали, полезни изкопаеми, волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център”.