Общинският кризисен щаб в Пещера взе нови мерки за борба с COVID-19

Със заповед на кмета на Община Пещера Йордан Младенов ще бъде забранено на собствениците на превозни средства с животинска тяга да се движат по пътната мрежа на територията на Пещера, Радилово и К. Димитриево.

Архив

Решението е част от мерките на Общинския кризисен щаб за справяне с COVID-19. С цел постигане на по- висока хигиена е разпоредено на управителя на ОП „ЧПОИ“ да създаде организация за засилен график по извозване на контейнерите за смет разположени на територията на общината.

По улиците и на оживените обществени места ще дежурят патрули членове от доброволчески отряд и служител на РУ- Пещера. Контролните органи ще бъдат със специални обозначителни знаци и ще приканват гражданите да не предприемат събиране на групи, както и безцелно излизане на отрити пространства.

Йордан Младенов разпореди при стабилизиране на атмосферните условия цялостно почистване и измиване на уличната мрежа и дезинфекция с препарати с цел намаляване на опасността от разпространение на коронавируса.

В превантивните мерки против коварното заболяване ще се включат председателите на клубовете, директорите на учебните заведения и представители на неправителствени организации и сформирования. Те ще използват социални мрежи и интернет пространството за да припомнят правилата за лична хигиена, спазването на постановените заповеди от държавните и здравните органи.