Общини и институции докладваха готовност за зимата

Времето ще покаже готовността на общини и институции

Снимка: Момент от заседанието

На планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия бяха обсъдени предприетите превантивни мерки от институциите, за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през зимния сезон на територията на област Пазарджик. Заседанието бе председателствано от главния секретар на Областна администрация Светлан Карталов. Участие взеха представители на общините и ръководители на държавни институции.

По данни на РДПБЗН Пазарджик през изминалия зимен сезон, няма въвеждане на общински или областен план за защита при бедствия и съответно обявяване на „бедствено положение” в общините на територията на областта. Най-много сигнали, свързани с проблеми поради зимните условия са получени на територията на РСПБЗН Пазарджик, Родопската част на областта и района на Средна гора . Като цяло броя на произшествията е по-малък от предходните 3 зимни периода. Важно за отбелязване е, че сигнали за бедстващи хора през последните 3 зимни периода е значително намален. Една от вероятните предпоставки за това е своевременното предупреждение в средствата за масово осведомяване за предстоящи снеговалежи и препоръките за ограничаване на пътуванията в районите с предстоящ обилен снеговалеж.

От анализите на произшествията от предходните зими могат да се определят следните критични участъци от пътната инфраструктура, които са основно в Родопската част на областта:

Белово-Юндола; Варвара-Велинград-Юндола; Батак-Картела, Пещера-Батак, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов чарк, пътя Юндола- Белмекен, пътя за село Фотиново и Велинград-Сърница. В района на Средна гора е пътя Панагюрище-Панагюрски колонии. На тези участъци Областно пътно управление и общинските администрации трябва да отделят особено внимание и технически ресурс за преодоляване на последиците от обилни снеговалежи.

Географските особености, които способстват за обилни снеговалежи на територията на Пазарджишка област  са оценени от Министерството на Финансите и в Държавния бюджет за 2019 година спрямо 2018 година са завишени средствата за трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на 9 от 12-те общини. Това са общините: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча.

В общините Белово, Пещера, Ракитово и Сърница, зимното поддържане се осъществява от общински звена и предприятия към съответните общини. В общините Батак, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Септември и Стрелча, се провеждат процедури за избор на фирма-изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване.

Поддържането на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление Пазарджик се осъществява по два договора:

  • За Автомагистрала „Тракия“ – договор с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации). Изпълнител на Договора е “Автомагистрали” ЕАД София.
  • По републикански пътища I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на Област Пазарджик, изпълнител на Договора е ДЗЗД “Пътно Поддържане Област Пазарджик и Област Пловдив” – Пловдив.

100 бр. машини са предвидени за зимното поддържане на републикански пътища I-ви, II-ри и III-ти клас. 22 са машините, които ще почистват АМ „Тракия“ от км 55+627 до км 106+427. Извършени са проверки на наличните количества пясък, сол и химически вещества по опорните пунктове съгласно оперативните планове за АМ „Тракия“  и републикански пътища –  I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на област Пазарджик през сезон 2019/2020г.