Община Сърница забрани безстопанственото движение на селскостопански животни и птици

Снимка: Новини.бг

Община Сърница забрани безстопанственото наличие на селскостопански животни, без наличието на пастир по републиканската и общинска пътна мрежа. Мерките са в сила и във връзка с осигуряването на безопасно движение през настъпващия зимен сезон. Всички собственици на селскостопански животни в трите населени места
от общината вече са започнати с условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици.  В сила е заповед, забраняваща оставянето на селскостопански и домашни животни без надзор, както и свободното им придвижване на територията на родопската община.

При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на нарушение на виновните лица (собственици на животните) се налага административно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. в зависимост от тежестта и степента на нарушението и обществената опасност, което е създало то. При повторно нарушение, размерът на глобата се удвоява.

Контролът и установяване на нарушения се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация Сърница и служители на Районно управление Полиция – Велинград.

Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от горепосочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на наредбата, а
при нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение
и наказателни постановления.