Община Стрелча стартира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Стрелча организира акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Инициативата ще се проведе от 29 ноември  до 4 декември 2022 г.
Излязлата от употреба техника ще  се приема безвъзмездно  в базата на ОП „БКС и ОИ”  гр. Стрелча (Дараците).
По време на акцията община Стрелча се ангажира със събиране на излязло от употреба ИУЕЕО от предварително заявени обекти на лица в неравностойно положение.