Община Стрелча спечели проект за обновяване на материалната база на Центъра за социална рехабилитация

Правилната линия на социалната политика, водена от кмета на общината инж. Георги Павлов и неговия екип получи ново потвърждение на 24 април 2023 г. със спечеления пореден социален проект на стойност 35 640 лева за обновяване на материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в града.

След решението на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика Община Стрелча ще подобри материалната база на ЦСРИ с ново оборудване и обзавеждане, което ще даде много по-големи възможности за рехабилитация, трудотерапия и релакс на потребителите на социалната услуга.

Кметът на общината инж. Георги Павлов изрази удовлетвореността си от поредния спечелен проект и заяви, че успехът е закономерен, като се има предвид правилно изградената стратегия на ръководството в областта на социалните услуги.