Община Стрелча започва кампания за есенно почистване

Община Стрелча започва кампания за есенно почистване на територията на общината, която ще се проведе в рамките на десет дни от 1 октомври до 10 октомври 2021 г. Всеки жител може да се включи, като събира отпадъците разделно в чували и ги поставя до контейнерите за битов отпадък.Организатори на кампанията са: Общинска администрация Стрелча, Общинско предприятие „БКС и ОИ“ – Стрелча, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НУ „Паисий Хилендарски“, ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ТА Трип – Номад Тийм, „Горско Стопанство“ – Стрелча.
    Във връзка с провеждането на кампанията и с организирането на почистването под надслов „Да почистим природата заедно!“ за всички, които желаят да се включат Община Стрелча ще осигури чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани на определения сборен пункт. Уведомяваме жителите на Община Стрелча, че всеки който има желание да вземе участие може да се включи на 2 октомври и на 3 октомври.
Определени са следните места за почистване: източно от гр. Стрелча по трасетата и около туристическите пътеки. От местност Динчов камък до местност Ненчовец към вр. Вълк и черните пътища към с. Кръстевич и местност Пионерски лагер.
Сборният пункт ще е в Базов лагер Стрелча (местност Динчов камък), където всички дошли на акцията ще могат да паркират колите си и ако остават за двата дни да разпънат палатки или паркират кемперите си в базовият лагер. Акцията ще се проведе в двата почивни дни – събота 02.10 и неделя 03.10.21 г. от 10:00 ч. Може да дойдете само за единия ден или ако имате възможност, да останете и за втория.
Понеже отпадъците са разхвърляни основно покрай пътищата, но не са концентрирани на определени места, а са пръснати по цялото им протежение, за събирането им ще се наложи голяма част от пътя да се извърви пеш.Отпадъците ще бъдат събирани разделно и извозени от „БКС и ОИ“ – Стрелча.
Ще се радваме, ако повече хора откликнат на тази покана и станат част от доброволците, за да можем да съберем колкото се може повече от тези отпадъци, чието място съвсем не е в планината!
В края на втората седмица от кампанията 9 и 10 октомври, определени са следните местности за почистване по трасето на туристическа пътека от „Златното Банче“ до „Жаба могила“ и чешмата при „Влахов дол“, която ще бъде почистена и възстановена.
Начало: 10:00 ч., сборни пунктове са чешмата при „Влахов дол“ и „Златното Банче“. В двата дни 9 и 10 октомври ще бъдат обхванати и четирите села в община Стрелча. Местата за почистване и събиране на отпадъци по селата ще се определят по преценка на кметския наместник.